۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

دکتر محمد مهدی باقری

 

رشته تخصصی: فوق تخصص قلب

رتبه علمی : استادیار

مسئول آموزش دستیاران گروه کودکان

 

 

 

رزومه شغلی: CV