۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

 

 

 

 

دکتر بهاره بهمن بیجاری

 

رشته تخصصی: فوق تخصص نوزادان

رتبه علمی : استادیار

مسئول آموزش کارورزان گروه کودکان

 

 

 

رزومه شغلی: CV