۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

     

 

 

دکتر نسرین بازرگان

 

رشته تخصصی: فوق تخصص آسم و آلرژی

رتبه علمی: استادیار

معاون آموزشی گروه کودکان

 

 

رزومه شغلی: CV