۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

 

 

 

دکترعلی حسینی نسب

 

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی

رتبه علمی : دانشیار

معاون پژوهشی گروه کودکان

 

شرح وظایف:

 

کمک به مدیر گروه دربرنامه ریزی واجرای امور پژوهشی

تشکیل جلسات شورای پژوهشی و مدیریت آنها

بررسی طرحهای تحقیقاتی و اعلام نظردرباره آنها

برنامه ریزی برای حفظ پویایی پژوهشی گروه

 

رزومه شغلی: CV